Proefzwemmen

Proefzwemmen

Het doel van proefzwemmen

Diploma waaier

In verband met Corona kunnen er andere regels dan gebruikelijk bij Proef- en Diplomazwemmen gelden.

(de reguliere lessen gaan door op de reguliere tijden, de kinderen die de zwemles op zaterdag volgen zwemmen deze dag dus 2 x)

Als je kind aan het einde van één van de diplomagroepen A-5, B of C is, wordt het eerst uitgenodigd voor het Proefzwemmen. Onze instructrices krijgen zo een goed beeld of je kind alle vaardigheden beheerst en of het klaar is voor het diplomazwemmen. Proefzwemmen wordt afgenomen in groepen van max. 25 kinderen.

Wanneer?
In de regel vindt proefzwemmen plaats na les 9. De datums van het proefzwemmen staat op het overzicht met de lesdata vermeld. Deze datum is onder voorbehoud en kan indien nodig wijzigen.

  1. Proefzwemmen: Zaterdag 6-11-2021 (* tijden onder voorbehoud)
    A-diploma start *16.30 uur
    B-diploma start *17.30 uur
    C-diploma start *18.30 uur

Hoe weet ik of mijn kind mag deelnemen?
De lesgever beoordeelt of je kind toe is aan Proefzwemmen. Aan het einde van les 9 of 10 ontvangt je kind van zijn/haar zwemjuf de uitnodiging hiervoor via mail van de les-app/leerlingvolgsysteem..
Alleen de zwemjuf kan je kind uitnodigen voor het proefzwemmen.
De uitnodiging kun je niet bij de receptie krijgen.

De kosten.
Proefzwemmen is niet inbegrepen bij de lesperiode. De kosten betaal je na ontvangst van de uitnodiging via de les-app ideal betaling of aan de balie.
Doe dit tijdig vóór het proefzwemmen, de betaling dient voldaan te zijn anders kan uw kind niet deelnemen aan het proefzwemmen.

Hoe verloopt het Proefzwemmen?
Proefzwemmen begint altijd met het onderdeel Gekleed Zwemmen. Zorg dat je de vereiste kleding meeneemt. Denk ook aan een plastic tas om na afloop de natte kleren in te doen. Tijdens Proefzwemmen zijn alleen de lesgevers aanwezig op de zwemzaal. Ouders kunnen buiten wachten.

Het resultaat?
Bij het proefzwemmen zal je kind aan de eisen van het diplomazwemmen moeten voldoen. De besluitvorming van het proefzwemmen is bindend. Prestaties in de zwemles worden niet meegeteld in de eindbeoordeling.
Proefzwemmen gehaald, dan krijgt je kind na afloop de felbegeerde uitnodiging voor het Diplomazwemmen via de les-app mail.
Proefzwemmen niet gehaald, de zwemjuf zal je hierover informeren. Op een later tijdstip zal ze persoonlijk toelichten wat de reden is van de afwijzing.