Diplomazwemmen

Diplomazwemmen

Kijk mij nou zwemmen!

Diploma waaier

In verband met Corona gelden er andere regels dan gebruikelijk bij Proef- en Diplomazwemmen

Diplomazwemmen, het is de feestelijke afsluiting van een leertraject.
De zwemdiploma’s A en B zijn daarin waardevolle tussenstapjes, maar wie het complete Zwem-ABC op zak heeft, is pas een échte vriend van het water geworden.

Zwem-ABC

Met het Nationale Zwemdiploma C op zak voldoe je aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Zwemveilig zijn betekent dat je ‘in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren en plezier kunt hebben in de Nederlandse watercultuur’.
De examencommissie bepaalt na Proefzwemmen of je kind aan het Diplomazwemmen mag deelnemen. U ontvangt via de mail van de les-app/leerlingvolgsysteem een uitnodiging voor het diplomazwemmen wanneer uw kind aan de eisen heeft voldaan.

Wanneer is diplomazwemmen:
Elke lesperiode/blok sluiten we na les 10 af met het diplomazwemmen. Je kind kan pas deelnemen aan diplomazwemmen als het het proefzwemmen met goed resultaat heeft afgesloten. De datum(s) van het diplomazwemmen staan op het overzicht met de lesdata vermeld. Deze datum is onder voorbehoud en kan indien nodig wijzigen.

  1. Diplomazwemmen: Zaterdag 13 november (* tijden onder voorbehoud)
    A-diploma start *16.30 uur
    B-diploma start *17.30 uur
    C-diploma start *18.30 uur

De kosten.
Diplomazwemmen is niet inbegrepen bij de lesperiode.
De diplomakosten € 26,40 kun je na het Proefzwemmen betalen via de les app. Doe dit tijdig vóór het diplomazwemmen, de betaling dient voldaan te zijn anders kan uw kind niet deelnemen aan het diplomazwemmen.
Is je kind afgewezen met Proefzwemmen, betaal dan ook niet het diplomazwemmen.
Alleen kinderen die het proefzwemmen hebben gehaald staan in de diploma-afzwemgroepen. De kinderen waarvan diplomazwemmen is betaald worden ook op de deelnemerslijsten van de NRZ geplaatst